Přeskočit na hlavní obsah

Revize SOZ

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ, ZOKT) coby protipožární zařízení podléhá dle § 6 a 7 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 pravidelné jednoroční revizi. Tato revize musí být provedena pouze řádně proškolenou a výrobcem pověřenou fyzickou či právnickou osobou, která musí postupovat dle návodu a s příslušným vybavením.

Naše firma, Grescha, spol. s r.o., vlastní oprávnění k provádění revizí samočinných odvětrávacíh zařízení vyrobených společnostmi :

  • JET Tageslicht a RWA, GmbH,
  • Brakel Aluminium, b.v.
  • Greschalux.

Pravidelné kontroly provozuschopnosti (revize) zařízení pro odvod kouře a tepla provádějí vyškolení technici výrobcem, kteří mají dostatečné materiálové i znalostní zázemí. O provedené revizi je vždy vyhotoven zápis - Revizní zpráva - s určeným datem platnosti a prohlášením, zda je zařízení provozuschopné.

Záruční doba instalovaných zařízení SOZ je zpravidla zajištěna pouze pokud jsou na daném zařízení pravidelně prováděny roční revize. Doporučujeme však všem našim zákazníkům dodržovat pravidelné intervaly kontrol i v období po uplynutí záruční doby, aby nedocházelo k vážnějším a nákladnějším poruchám v budoucnu.

Pravidelnými kontrolami zařízení zajistíte delší životnost systému!

Podpora a službyRychlý kontakt

Grescha, spol. s r.o.
K Lesu 233
251 63 Všestary

tel.: +420 777 208 007
email: greschalux@grescha.cz