Přeskočit na hlavní obsah

Požární odvětrání schodiště / CHÚC

Dodáváme produkty firmy JET-Gruppe.

Shrnutí vlastností:

Použití: střechy ve sklonu 0 – 25°
Zasklení:
  • kopule s Al rámem, dvouvrstvá nebo třívrstvá, akrylát
  • sendvičová klapka hliníková, neprůsvitná, vysoký útlum hluku
  • polykarbonátová deska s překrytím akrylátovou dvouvrstvou kopulí
  • izolační dvojsklo s překrytím akrylátovou kopulí
Manžeta: výška 30 cm nebo 50 cm dle skladby střešního pláště
- polyesterová (GFK) zateplená
- FeZn zateplená/nezateplená
Funkce:
  • automatické požární odvětrání únikových cest
  • prosvětlení
  • výlez na střechu


Základní charakteristika odvětrání chráněných únikových cest

Požadavky na účinné odvětrání chráněných únikových cest vychází z legislativy a konkrétního požárně bezpečnostního řešení objektu, které upřesňuje způsob odvětrání, typ chráněné únikové cesty (typ A, B nebo C), požadavky na materiály a konstrukce atd.
Všeobecně lze říci, že se jedná o automatický systém ovládaný ústřednou, ovládací skříňkou SOZ, která na základě přijetí impulzu o poplachu, zajistí otevření světlíku, spuštění ventilátoru, otevření dveří atp - dle konkrétní specifikace.

Systém může být spuštěn:

  • signálem od elektrické požární signalizace (EPS)
  • signálem od kouřového čidla
  • signálem z požárního tlačítka - manuální spuštění

Přirozené větrání prostoru
Pro správné fungování systému musí být zajištěn přívod čerstvého vzduchu v přízemí a odvod zplodin hoření v patře nejvyšším. Tím dojde k cirkulaci vzduchu a z prostoru únikové cesty odchází kouř přirozeně. Pro odvod tepla a kouře se zpravidla navrhuje světlík, o geometrické ploše 2 m2, který může, ale nemusí, zároveň sloužit i jako výlez na střechu. Pro přívod slouží zpravidla dveře z únikové cesty na úroveň přilehlého terénu, které se otevírají na základě signálu z ústředny.

Přetlakové větrání prostoru
Ventilátor v nejnižším podlaží únikové cesty vhání vzduch do prostoru schodiště a udržuje tak tento prostor čistý od zplodin hoření. Klapka v nejvyšším podlaží se přivírá a otvírá na základě impulzu z ústředny, která vyhodnocuje naměřený přetlak v prostoru únikové cesty. Hodnota přetlaku v prostoru CHÚC by se dle ČSN 73 0802 měla pohybovat v rozmezí 25-100 Pa.

Co pro Vás můžeme udělat my?

Pro oba případy dodáváme a instalujeme komplet systém požární klapky pro odvod zplodin hoření, ovládací ústřednu, příslušná čidla a tlačítka a v případě přirozeného odvětrání i otvírače pro dveře pro přívod vzduchu. Součástí předání je i odzkoušení, vydání protokolu o funkční zkoušce, výchozí revize, zaškolení obsluhy a celkově komplet zpracování dokumentace pro kolaudační řízení.

Samočinné odvětrávací zařízeníRychlý kontakt

Grescha, spol. s r.o.
K Lesu 233
251 63 Všestary

tel.: +420 777 208 007
email: greschalux@grescha.cz

Schema odvětrání schodiště
Schema odvětrání schodiště
Otevřený světlík
Otevřený světlík zevnitř
Odvětrání CHÚC
Světlík pro odvětrání CHÚC
Odvětrání CHÚC - otevřený světlík
Otevřený světlík